Fehér borok, színes kultúra

Bányi-nyereg (Sátoraljaújhely) - Füzér - Az Országos Kéktúra zempléni útvonala

Az Országos Kéktúra Magyarország északi tájain végighaladó, Írott-kőtől Hollóházáig tartó, folyamatos turistaút. A hossza több mint 1.100 km. Ez Magyarország és Európa első hosszútávú turistaútja. Teljesítése semmilyen kötöttséggel nem jár Az útvonalat végigjárva a rendszeres sportoláson túl képet kaphatunk hazánk életéről, fejlődéséről, megismerhetjük mindennapjait, történelmét, föld- és vízrajzát, állatvilágát és természeti szépségeit.

fotó: wikipedia.hu

(Sátoraljaújhely) Bányi-nyereg - Som-hegy - Mocsári-rét - Nagy-Hallgató-nyereg, Cseréptó - Vágáshuta

Jelzés:kék sáv
Státusz:Létező, karbantartott
Azonosító kód:OKT-271
Név:(Sátoraljaújhely) Bányi-nyereg - Vágáshuta
Kezdőpont:(Sátoraljaújhely) Bányi-nyereg
Végpont:Vágáshuta
Hossz:10.6 km
Szintemelkedés:250m (oda) 170m (vissza)
Teljesítés ideje:3 óra 4 perc

Jobbra ráfordulunk a Bányi-nyereg kanyargós aszfaltcsíkjára, egy darabig szintezünk, majd lassan ereszkedni kezdünk rajta. Nagyjából negyedóra múlva kiérünk az erdőből, az út jobb oldalán feltűnik a hatalmas, füves kertben álló Vöröskő vendégház. A kéktúra pecsétet a kerítésén találjuk, a szokásos kék-fehérre pingált fémdobozkában. Ha a túránkat itt akarjuk befejezni, akkor célszerű továbbindulni a keskeny aszfaltúton, hogy aztán néhány perc alatt elérjük Rudabányácskát, ahonnan rendszeresen indulnak buszok a csupán pár kilométernyire fekvő Sátoraljaújhely vasútállomására.

Ha a túra folytatása mellett döntünk, akkor a Vöröskő vendégháznál letérünk az aszfaltútról, és a vendégházzal szemközt induló földútra fordulunk rá. Az erdőbe belépve kaptató kezdődik, ami aztán elég sokáig ki is tart. Középfeszültségű távvezetékek széles nyiladékát keresztezzük (ugyanazt, amit már láttunk a Bányi-nyeregben is), innen visszapillantva már szép a kilátás a Sátor-hegyek délkeleti csúcsaira. Aztán ismét elnyel bennünket az erdő, az emelkedés is lassan megenyhül, szintben haladunk a Hosszú-domb keleti oldalában, azonban kényelmes utunknak vége szakad, amikor balra térve újból kapaszkodni kezdünk a hegyoldalban!

Nagyon meredeken kaptatunk felfelé vagy 60-70 métert, ekkor egy kis vállat elérve csökken az emelkedés, de nem szűnik meg. A hegyoldalban leszaladó, több méter mély eróziós árkok közé érkezünk, ösvényünk beáll az egyikbe és kapaszkodunk tovább. Néhány perc után megenyhül az emelkedés, amikor elérjük a dombgerincet. Itt már csak szintezik, gyengén hullámvasutazik alattunk a földút, kényelmes menettel érjük el egy nyeregben a piros és kék jelzések kereszteződését.

Három földút is kínálkozik a továbbhaladásra, de a kék jelzések egyiket sem választják, hanem egy először éppen csak kivehető ösvényen indulnak tovább a meglehetősen leharcolt állapotban lévő turistapihenő mellett. Kis mélyedésbe lejt le a lassan kialakuló gyalogút, aztán pár perc alatt ebből az alig érzékelhető völgyből egy mély szurdok fejlődik ki! Utunk következetesen ragaszkodik a mély és erőteljesen lejtő völgy bal oldalához, itt haladva érünk el egy meglehetősen nagy, egy-két éves irtásfoltot. Az ösvény kiszélesedik, földúttá alakul, amit a fakitermeléshez alakítottak ki, de vigyázzunk, mert ez az út félrevisz! Nekünk továbbra is a szurdok alja közelében kell folytatnunk az utunkat a gyalogúton.

Az irtásfolt alján a gyalogút keresztezi az árok alját, most már a jobb oldalán haladunk tovább. Ismét belépünk az erdőbe, az ösvény továbbra is monoton lejt. Az egyre jobban kiszélesedő, szinte már sétányszerű gyalogösvényen a nyeregből való indulás után körülbelül fél órával pillantjuk meg magunk előtt Vágáshuta legelső házait. A buszfordulónál rátérünk a Fő utcára, ezen érjük el a bezárt Huta kocsmát. A kéktúra bélyegző egy asztalkán található a fedett teraszon.

Vágáshuta - Aranyoska - Hosszú-patak - Margit-kút - Hollós-völgy - Nagyhuta

Jelzés:kék sáv
Státusz:Létező, karbantartott
Azonosító kód:OKT-272
Név:Vágáshuta - Nagyhuta
Kezdőpont:Vágáshuta
Végpont:Nagyhuta
Hossz:5.4 km
Szintemelkedés:200m (oda) 160m (vissza)
Teljesítés ideje:1 óra 41 perc

Pecsételés után végigballagunk Vágáshuta lejtős Fő utcáján, a falu végén az aszfaltúton folytatjuk az utunkat. Nagyjából húszperces út végén tűnik fel az úttól jobbra a Margit-forrás kis füves rétje a pihenőpadokkal, asztalokkal. Letérünk az aszfaltútról és a forrás mellett indulunk tovább az itt kezdődő földúton. A Tehénkosár nevű széles, ligetes völgytalpon haladunk, a mellettünk futó Hollós-patak csobogását hallgatva. Néhány perces menet végén elérjük az erdőt, de a fák között is az egyre jobban összeszűkülő völgy alján kanyarog az utunk. Egy ponton aztán az útról letérve nagyon meredek kaptató kezdődik, ami itt is kitart a dombtetőig.

A tetőn egy földút fordul az ösvényünk mellé, de mi maradunk a gyalogúton és átvágunk a ligetes dombtetőn. Aztán a gyalogút belefut a visszatérő földútba, erre térünk rá és leereszkedünk rajta Nagyhuta déli végére. Egy hajtűkanyarral ráfordulunk a Petőfi Sándor utcára, ezen érjük el a polgármesteri hivatalt. A kéktúra pecsét dobozkáját az épület kerítésére szerelve találjuk meg.

Nagyhuta - Kishuta - Kishuta vm. - Szuha-völgy - Bózsvai-szikla - Nagybózsva

Jelzés:kék sáv
Státusz:Létező, karbantartott
Azonosító kód:OKT-273
Név:Nagyhuta - Nagybózsva
Kezdőpont:Nagyhuta
Végpont:Nagybózsva
Hossz:6.0 km
Szintemelkedés:40m (oda) 120m (vissza)
Teljesítés ideje:1 óra 34 perc

Pecsételés után továbbra is a Petőfi Sándor utcán maradva ballagunk tovább, elérjük Nagyhuta szélét, és az aszfaltúton haladva pár perc alatt megérkezünk Kishutára. Végigporoszkálunk a nevével ellentétben meglehetősen hosszú település főutcáján, a Kossuth utcán és nagyjából fél óra múlva érjük el a Pálházi Állami Erdei Vasút vágányát egy kis kocsma-vegyesbolt páros épülete mellett. Keresztezzük a síneket és balra indulunk tovább. 400-500 lépés után térünk le jobb felé, hogy aztán a murvás Ságvári utcán hagyjuk magunk mögött a települést.

Egy darabig még az úton poroszkálunk, de aztán jobbra letérve róla egy vele párhuzamos ösvényen folytatjuk az utunkat. Mi a völgy alján haladunk, de az út egyre magasabbra kapaszkodik mellettünk, végül elfordul tőlünk. A völgy egyre jobban összeszűkül körülöttünk, a végén már csak egy keskeny eróziós árok alján halad a gyalogút a Szuha-völgyben. Pár perc alatt elérjük az árok végét, lassan ereszkedni kezdünk, és pár perces erdei menet végén érkezünk meg Nagybózsvára. Elhaladunk a Bózsvai-szikla tövében, aztán megpillantjuk a kis dísztó mellett álló Faluházat. A kéktúra bélyegzőt a ház előtt álló villanyoszlopra szerelt dobozkájában találjuk.

Nagybózsva - Kisbózsva - Nyíri-patak - Alsó-rét - régi vasút - volt Füzérkomlós vá. - Füzérkomlós - Komlósi-völgy - Szőlők-alja - Füzér

Jelzés:kék sáv
Státusz:Létező, karbantartott
Azonosító kód:OKT-274
Név:Nagybózsva - Füzér
Kezdőpont:Nagybózsva
Végpont:Füzér
Hossz:9.7 km
Szintemelkedés:220m (oda) 30m (vissza)
Teljesítés ideje:2 óra 48 perc

Bélyegzés után rátérünk az Esze Tamás utcára, és kelet felé elindulunk rajta kifelé a Nagybózsváról. Az utolsó bal oldali házak után balra térünk, a dombhátra felkapaszkodó, keskeny aszfaltútra, és felsétálunk rajta a széles tetőre. Felérve megállásra késztet az innen nyíló szép kilátás, ugyanis balra pillantva teljes szépségében terül el előttünk a széles Milic-csoport. Ez a hegykoszorú a Zempléni-hegység legészakibb magyar vonulata, magányosan emelkedik ki a Hegyköz síkjából annak az északi peremén. Előterében innen már szabad szemmel is jól látható a füzéri Várhegy, tetején a vár romjaival.

A dombhát túlsó oldalán leereszkedve még Kisbózsva előtt keresztezi az aszfaltút a már évtizedekkel ezelőtt felszámolt Hegyközi Kisvasút nyomvonalát, mi pedig otthagyva az utat rátérünk a füvesített, gondosan nyírt töltésre. A Hegyközi Kisvasút vágányrendszere több lépcsőben fejlődött ki, legnagyobb kiterjedését 1938-ban érte el. Sajnos a vasút forgalma a múlt század 70-es éveire visszaesett, és egy erősen megkérdőjelezhető döntés értelmében a vasutat bezárták 1980-ban, vágányait pedig felszedték. Mi most ennek a keskenynyomtávú vasútnak a Kisbózsva és Füzérkomlós közötti szakaszát járjuk végig.

Pár száz lépés után elérjük Kisbózsva temetőjét és észrevesszük, hogy a nyomvonal gondozott része itt véget ér. A temető után a vasút töltését már kezdi visszafoglalni a természet: az erdő fái már összeborulnak a pályatest felett, bokrok, kisebb fák nőttek már ki a hajdani vasúti vágányok helyén. Azért a gyalogút még eléggé jól járható, legalábbis addig a pontig, ahol keresztezi a Kisbózsva és Nyíri közötti országutat.

Ettől a ponttól a megművelt földek között vezető vasúti pályatest egyes szakaszokon már gyakorlatilag járhatatlanná vált. Kitérhetünk innen jobbra vagy balra, de a lényeg az, hogy az országút keresztezése után körülbelül egy kilométerrel a vasúti nyomvonal egy hídon áthalad a Nyíri-patak felett, itt nekünk is át kell kelnünk, mert menthetetlenül a patak nyugati oldalán rekedünk!

A patak túlsó oldalán már egyre járhatóbb lesz az utunk, végül megérkezünk a füzérkomlósi végállomás helyén lévő parkba. A vasútvonal egyik kis diesel mozdonya van itt kiállítva, mellette a vasútvonal történetét felelevenítő emléktábla áll. Jobbra fenn a kőfejtőben szép vadászház áll, ennek a bekötő aszfaltútján indulunk tovább észak felé. Néhány perc alatt kiérünk a Felszabadulás utcára, és jobbra indulva rajta nekiveselkedünk a kaptatónak. Hamar magunk mögött hagyjuk a Füzérkomlóst, az utolsó házak után balra, keréknyomokra térünk.

A keréknyomok a mező és az erdő határán kanyarognak, hol a szélső fák között, hol a ligetes rétek szélén haladva. Lassan felkapaszkodunk egy széles dombhátra, és a tető felé közeledve felbukkan előttünk Füzér vára! A tetőn egy terebélyes hársfa tövében álló kőkereszthez érkezünk, talán innen a legszebb a kilátás a meredek, sziklás oldalú hegy tetején trónoló romokra. Érdemes itt egy pár percre megállni és körbepillantani. Mögöttünk terül el a Hegyköz síksága, jól látszanak a Sátor-hegyek a déli pereménél. Előttünk a Nagy-Milicet körbeölelő hegykoszorú áll, előtérben a várromokkal. Az Országos Kéktúra egyik legszebb panorámája ez!

A kereszttől leereszkedünk a domboldalban a Bisó-patak völgyébe, de a térképen jelzett a híd már nincs meg, a patak egy korábbi áradása elsodorta. Átlábalunk az erecskén, átvágunk a túlsó oldal bogáncsos mezején és felkapaszkodunk Füzér határában az aszfaltútra. Végigballagunk az egyre emelkedő Petőfi Sándor utcán a központig, a bejárás időpontjában a Vár büfében és a kocsmában lehetett pecsételni, de ha 2012-re elkészül a látogató központ, ott is lesz állítólag bélyegzési lehetőség.

forrás: -hörpölin- kektura.hu

Az Országos Kéktúra további útvonalai Zemplénben:

Boldogkőváralja - Regéc

Regéc - Makkoshotyka

Makkoshotyka - (Sátoraljaújhely) Bányi-nyereg

Füzér - Hollóháza; Kéktúra emlékmű