• Facebook
  • Foursquare
  • Instagram
  • Flickr
  • Pinterest
  • Google+
  • Twitter
  • Tripadvisor
  • tumblr
  • YouTube
  • blog.hu
top banner

Szőlész-borász képzés Sárospatakon

A Tokaj-hegyaljai történelmi és világörökségi borvidéken sárospataki központtal indul 2017 szeptemberétől a szőlész-borász mérnökasszisztensi felsőoktatási szakképzés (FOSz)! A képzés minőségét az Eszterházy Károly Egyetem és a Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék elméleti és gyakorlati szakembereinek példaértékű összefogása garantálja: tudás és tradíció! Szakmai partnerek: Dereszla Pincészet, Grand Tokaj Borászat, Patrícius Borház, Tokaj Oremus Pincészet, valamint a Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa.

Fotó: Bihari Zoltán

A képzés célja:
A felsőoktatási szakképzés célja olyan szőlész-borász szakemberek képzése, akik gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek, képesek a meg tanult ismereteket integráltan alkalmazni, előre nem látható helyzeteket is részben vagy teljesen megoldani. Alkalmasak a szőlő termesztéstechnológiájának megtervezésére, az ökológiai és agrotechnikai tényezőkhöz való adaptálására, a termesztéstechnológiai munkaműveletek megszervezésére, végrehajtására, a végrehajtás irányítására, ellenőrzésére. Jártasak a borászati műveletek alkalmazásában, olyan elméleti és gyakorlati szakismerettel rendelkeznek, mely alapján a technológia által megkövetelt beavatkozásokat el tudják végezni. A szőlész-borász mérnökasszisztens szakemberek így sokrétű gyakorlati és elméleti ismereteik révén egyaránt alkalmasak hazai vagy külföldi szőlőültetvények és borászati üzemek munkáinak, technológiai folyamatainak elvégzésére és szervezésére.

A szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
felsőfokú szőlész-borász mérnökasszisztens
Viticulture and Enology Engineer Assistant

Képzési idő:
4 félév - 3 félév elméleti képzés és az elméleti képzéshez kapcsolódó gyakorlati képzés + 1 félév összefüggő szakmai gyakorlat.

A képzés helyszíne:
Sárospatak (nappali, levelező tagozat)
A várost a Bodrog folyó szeli át. Nyugatról a festői Zempléni-hegység vonulatai húzódnak, ami a tokaji borok és borkülönlegességek bölcsője. Korábban a várost történelmi és kulturális öröksége miatt "bodrogparti Athénnak" is nevezték.

Finanszírozási forma:
magyar állami ösztöndíjas (nappali, levelező)
önköltséges (nappali, levelező)

Miért és kinek érdemes ezt a szakok választani:
Különösen ajánlott azok számára, akiknél a szőlő-bortermelésnek családi hagyományai vannak.

A képzés sajátosságai:
A felsőoktatási szakképzés gyakorlatorientált formában igyekszik eleget tenni a szakmai és munkaerőpiaci követelményeknek. Az elméleti és gyakorlati (tantermi, valamint üzemi gyakorlatok) tananyag magában foglalja a szőlőtermesztés és borászat teljes szakismereti anyagát.

Mit fogsz tanulni?
A szőlőtermesztés és bortermelés évszádok óta része az emberiség történetének és kultúrájának. A szőlészet és borászat a természet és az emberi tudás erejét ötvözi, ami egy nemes és kultikus eredményben, a borban testesül meg. A képzés során a szőlészet és borászat fontosabb gyakorlati és elméleti elemeit sajátíthatjátok el. Az oktatás gyakorlatorientált, az ismereteket részben az egyetem ültetvényeiben és pincészetében sajátíthatjátok el. A negyedik szemeszter egy féléves szakmai gyakorlat, amit egy külsős, szőlészettel, borászattal foglalkozó vállalkozásnál kerül letöltésre. A megalapozott elméleti tudás is fontos része a képzésnek. Ismereteket szerezhettek a szőlészetet és borászatot megalapozó természettudományos és műszaki alapismeretekről, valamint a szakma gazdaságtudományi alapjairól.

Elsajátíthatjátok a hazai és világfajták használatával, a szőlőtermesztési és bortermelési folyamatok technológiai alapjaival és alkalmazásával kapcsolatos esszenciális ismereteket, valamint a szőlő növényvédelmének alapjait. Megismeritek a borok érzékszervi bírálatának sarokpontjait, a bormarketing alapjait, a borok minőségét és stílusát befolyásoló technológiai háttér és a környezeti hatások szerepét. Megismeritek továbbá a szőlő és bortermelés rendeleti szabályozását, intézményi és gazdasági környezetét, a gyakorlati működtetés fontosabb jellemzőit, a gazdálkodó szervezetek működésének mechanizmusait. Elsajátítjátok a vállalkozások alapításával, működtetésével és megszüntetésével kapcsolatos alapvető eljárási, pénzügyi, számviteli, munkaügyi, munkavédelmi, társadalombiztosítási és adózási jogszabályokat. Alapszinten betekintést kaphattok a kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenység céljairól, fontosságáról.

Elhelyezkedési lehetőségek:
Néhány éves gyakorlatot követően végzett hallgatóink szőlőtermesztéssel vagy borászattal foglalkozó üzemek középvezetőivé léphetnek elő. Hallgatóink alapszinten sajátítják el a szőlőtermesztés a borászat termelési folyamatait, a borok érzékszervi bírálatát, mindamellett megismerkednek a beszerzés és az értékesítés területén szükséges szervezési és adminisztrációs feladatokkal is.

A felsőoktatási szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakörök:
3113 Élelmiszer-ipari technikus
3131 Mezőgazdasági technikus
3135 Minőségbiztosítási technikus
3161 Munka- és termelésszervező
6114 Szőlő-, gyümölcstermesztő
7115 Borász és egyéb szeszesital-gyártó, szikvízkészítő

Továbbtanulási lehetőségek:
Az Eszterházy Károly Egyetem Szőlész-borász mérnöki (BSc) alapképzési szakán történő továbbtanulás esetén a felsőfokú szakképzésben megszerzett 120 kreditből legalább 90 kreditet beszámítunk az alapképzésbe. Ennek megfelelően akár 3 félév alatt oklevél szerezhető a Szőlész-borász mérnöki (BSc) alapképzési szakon.

Nyelvvizsga követelmény: nincs


A szakról további tájékoztatás kérhető:
Dr. Zsófi Zsolt egyetemi docens, szakfelelős
E-mail: zsofi.zsolt@uni-eszterhazy.hu
Telefon: 20/805-4181

forrás: https://felvisarospatak.uni-eszterhazy.hu

Felhasználók értékelése:
Jelenleg nem értékelt. Legyen Ön az első!